meyerburgermeyerburger

Meyer Burger Glass 375 Bifazial

Art. Nr.: 20100202 check_box_outline_blank


Leistung: 375 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1722 x 1041 x 32
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: crop_square
Modulwirkungsgrad:* 20.92 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger Black 380 (FB)

Art. Nr.: 20100102 check_box_outline_blank


Leistung: 380 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1767 x 1050 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: stop
Modulwirkungsgrad:* 20.48 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger Glass 380 Bifazial

Art. Nr.: 20100203 check_box_outline_blank


Leistung: 380 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1722 x 1041 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: crop_square
Modulwirkungsgrad:* 21.2 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger White 385

Art. Nr.: 20100002 check_box_outline_blank


Leistung: 385 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1767 x 1041 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: crop_square
Modulwirkungsgrad:* 20.93 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger Black 385 (FB)

Art. Nr.: 20100103 check_box_outline_blank


Leistung: 385 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1767 x 1041 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: stop
Modulwirkungsgrad:* 20.93 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger White 390

Art. Nr.: 20100003 check_box_outline_blank


Leistung: 390 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1767 x 1041 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: crop_square
Modulwirkungsgrad:* 21.2 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger Black 390 (FB)

Art. Nr.: 20100104 check_box_outline_blank


Leistung: 390 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1767 x 1041 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: stop
Modulwirkungsgrad:* 21.2 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger White 400

Art. Nr.: 20100005 check_box_outline_blank


Leistung: 400 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1767 x 1041 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: crop_square
Modulwirkungsgrad:* 21.75 %
meyerburgermeyerburger

Meyer Burger White 395

Art. Nr.: 20100004 check_box_outline_blank


Leistung: 495 Watt
Technologie: Mono
Zellenzahl: 120 Stück
Abmessung: 1767 x 1041 x 35
Rahmenfarbe: stop
Backsheet: crop_square
Modulwirkungsgrad:* 26.91 %
view_column
shopping_cart